SANACIJA I ZAŠTITA BETONSKIH ZIDOVA : SANACIJA : SUSTAVNA RJEŠENJA : ZAŠTITA OD VLAGE : STIG INŽENJERING - Stig Inženjering

Go to content

Main menu:

Sustavna rješenja

FAZE RADOVA:

  • otucanje vlažne i trošne žbuke sa betonskih zidova

  • čišćenje i pranje podloge visokotlačnim peračem

  • krpanje oštećenja Stigomal mortom

  • nanošenje višeslojne krute izolacije na izdersovanu vertikalnu površinu zidova
  • iscrtavanje sheme bušenja, bušenje rupa, ugradnja dozatora
  • po potrebi zapunjavanje šupljina, segragacije ili kaverni unutar starog betonskog zida metodom injektiranja
  • priprema materijala i punjenje dozatora ulijevanjem Stigosila do zasićenja
  • skidanje dozatora nakon tretiranja zida, brtvljenje rupa Stigovezom
  • završno nanošenje krute izolacije Stigolit preko tretirane zone


 
 
Back to content | Back to main menu