RFEFERENTNA LISTA : STIG INŽENJERING - Stig Inženjering

Go to content

Main menu:

Objekti koji su sanirani tehnologijom i materijalima Stig inženjeringa

 
 

POŠTANSKA BANKA, Jurišićeva

 • Hidroizolacije zidova sa Stigolitom
 • Prekid kapilarne vlage sa Stigosilom
 • Nosioc radova - GTP Graditel

 

KNJIŽARA TRG BANA JELAČIĆA

 • Injektiranje i brtvljenje parapetnog spoja
 • Hidroizolacija spoja unutrašnjeg opločenja

HYPO ALPE ADRIA BANK, Trg bana Jelačića

 • Podbetoniravanje i injektiranje parapeta
 • Toplinska izolacija parapeta

 • Kitanje spoja kamena i parapeta

CENTRALNA LJEKARNA

 • Sanacija i hidroizolacija podrumskog prostora

        - vertikalna hidroizolacija zidova sa Stigolitom
        - hidroizolacija podova sa Stigoelastom
        - prekid kapilarne vlage sa Stigosilom

 

ZAGREBAČKA BANKA, Trg bana Jelačića

 • Sanacija sistema betonskih ventilacijskih kanala

        - brtvljenje prodora vode
        - injektiranje pukotina
        - hidroizolacija dijela kanala

PRODAVAONICA BENNETON, Cvjetni trg

 • Sanacije i hidroizolacije podrumske etaže

        - vertikalne hidroizolacije sa Stigolitom
        - hidroizolacije podova sa Stigoelastom
        - prekid kapilarne vlage sa Stigosilom
        - izrada holkera sa Stigovezom
        - dersovanje zidova sa Stigomalom

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA,Mihanovićeva

 • Uređenje bazena za rehabilitaciju

       - pranje oštećene i nagrižene obloge bazena
       - izmjena dijela keramike
       - fugiranje bazenske školjke smjesom otpornom na klor

 

ZDENAC ŽIVOTA

 • Ugrađeni materijali za hidroizolaciju i površinsku zaštitu  (Izvođač radova: Rening d.o.o.)
 

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI

 • Uređenje sportske dvorane

      - ugrađeni materijali za hidroizolaciju zidova, podova
      - prekid kapilarne vlage
        (Stigolit, Stigoelast, Stigosil, Stigofiber)
        (Izvođač radova: Megrad d.o.o.)

 

ZAGREBAČKA KATEDRALA

 • Učvršćivanje strukture i jezgre kamena
 • Hidrofobna zaštita kamene površine

 

KAŠTEL ZRINSKI

 • Prekid toka kapilarne vlage
 • Vertikalna izolacija izvana

 

SPOMENIK BANA JELAČIĆA

 • uređenje spomenika

      - struganje salitre
      - brtvljenje i kitanje kamenih blokova

HOTEL METEOR MAKARSKA

 • Sanacija procurivanja kroz terase i balkone
 • Sanacija procurivanja iz bazenske školjke

 • Sanacija procurivanja u gospodarski dio hotela

TE-TO ZAGREB

 • Injektiranje podnice rezervara za mazut
 • Sidrenje i betoniranje prstena oko rezvara

 • Gumiranje betonskih rezervara

 • Injektiranje i sanacija bazena za rekreaciju

 

HŽ UPRAVNA ZGRADA

 • Prekid toka kapilarne vlage
 • Zaštita fasade od grafita

MVPEI - ZAGREB

 • Prekid toka kapilarne vlage
 • Izolacija podrumskih prostora arhive

 • Hidrofobna zaštita kamenog sokla

HNB - ZAGREB

 • Izolacija podrumskih prostora arhiva
 • Izolacija fontana

HYPO ALPE ADRIA BANK - OSIJEK

 • Prekid toka kapilarne vlage
 • Izolacija podrumskih prostora, arhiva, trezor

HZMO - KARLOVAC

 • Prekid toka kapilarne vlage
 • Horizontalna i vertikalna izolacija podrumskih zidova

 

BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE - KAPTOL

 • Prekid toka kapilarne vlage 
 • Sanacija i izolacija podrumskih prostora - arhiva

 

"MLINAR" - KRIŽEVCI

 • mini pekarna i prodavaonica: projektiranje i izvođenje
 • komora za fermentaciju - proizvodnja i izvođenje

 

"HEP" "TE" - SISAK

 • sanacija antikiselinske zaštite spremnika za HCL
 

"HEP" "TE-TO" - ZAGREB

 • sanacija podnice i betonskog prstena spremnika mazuta kom 4
 • antikorozivna zaštita spremnika za mazut

 • antikiselinska zaštita bazena za neutralizaciju kom 2

 • rješenje odvodnje vode iz bazena za rekreaciju

 

"HEP" "EL-TO" - ZAGREB

 • građevinsko održavanje ravnih krovova
 • antikiselinska zaštita spremnika za H2SO4

 • antikiselinska zaštita spremnika za HCl

 • antikiselinska zaštita bazena za neutralizaciju

 • sanacija bazena za DEMI i DEKA vodu

 • sanacijaraspuknutog nosivog stupa u kotlovnici

 • sanacija šahtova

 • ispiranje kolektora analizacijske mreže i izrada fotodokumentacije

 • epoksidna zaštita podova i metalnih poklopaca

 • zaštita platoa i neutralizacijskog bazena halobutilnom gumom

 

"PLIVA" - ZAGREB

 • sanacija, adaptacija i održavanje krova
 • sanacija procurivanja podzemnih voda u prod. Salonu

 

"TVORNICA OBUĆE" - POZNANOVEC

 • sanacija procurivanja podzemnih voda i uređenje podrumskih prostorija u skladištu gotove robe
 

"ŽELJEZNIČKA POSTAJA" - KARLOVAC

 • sanacija i adaptacija vlažnih zidova kapele
 

"INA NAFTAPLIN"

 • sanacija betonskih šahtova i prepumpnih stanica od podzemne vode
 • dionica Jasenovac-Novska-Kozarice

 • sanacija podzemne galerije Šubićeva 29

 • građevinsko održavanje poslovne zgrade u Šubićevoj 29

 • sanacija vanjskog platoa od paljenog granita

 • sanacija vanjske i unutarnje dilatacije objekta od oborinske, površinske i podzemne vode protuprašni premazi podova klimakomora i strojarnice poliuretanom

 • epoksidna zaštita podova

 

"INA" - URINJE

 • sanacija bazena za neutralizaciju
 

"INA PETROKEMIJA"

 • ugradnja ankera spremnika nafte
 

"NACIONALNI PARK PLITVICE"

 • građevinsko održavanje
 • sanacija spremnika otpadnih voda

 • sanacija filterskog postrojenja

 • sanacija procurivanja oborinskih voda sa parkirališta u restoran kuhinje

 • hidro i toplinske izolacije objekta

 • adaptacija telefonske centrale

 • adaptacija trafostanice

 

HOTEL "METEOR" - MAKARSKA

 • hidro i toplinske izolacije terase i ravnih krovova
 • sanacija bazena

 • građevinsko održavanje

 

HOTEL "SOLINE" - BRELA

 • sanacija bazena
 

HOTELI "BABIN KUK" - DUBROVNIK

 • građevinsko održavanje i sanacija procurivanja vode
 • sanacija bazena hotela "Prezident"

 • sanacija bazena hotela "Plakir"

 

ŠPORTSKI CENTAR "MLADOST" - RO ZAGREB

 • sanacija bazena za vaterpolo
 • sanacija malog bazena

 • hidroizolacija ravnog krova

 • sanacija kompenzacijskog bazena

 • adaptacija kluba atletičara

 

ŠPORTSKI CENTAR "ŠALATA"

 • uređenje bazena za ronioce
 • sanacija procurivanja vode u prostorije

 • uređenje i adaptacija sistema za izleđivanje klizališta

 

SLJEME GORNJA STANICA ŽIČARE

 • hidro i toplinska izolacija terase i objekta
 

"BREGI" ZONA 2 I ZONA 5 ZAPREŠIĆ
STRELJANA "OBOJ"

 • adaptacija streljane
 • adaptacija stana domara

 

KUGLANA "LOKOMOTIVA" - TRNJE

 • adaptacija kuglane sa sanitarnim čvorom i uredom
 

ŠPORTSKA DVORANA "ŠKRLJČEVA"

 • adaptacija dvorane, sanitarnog čvora i saune
 

BANSKI DVORI - GORNJI GRAD

 • bušenje rupa dijamantnom krunom kroz svodove
 

KAPELA JOSIPA BANA JELAČIĆA

 • injektiranje pukotina zidova i temelja
 • ugradnja ankera na postrojenje piramida

 

GROBNICA JOSIPA BANA JELAČIĆA

 • zapunjavanje sljubnica trajnoelastičnim kitom
 

STRELJANA GLINENIH  GOLUBOVA OBREŽ

 • građevinski i izolacijski radovi
 

DOM ZDRAVLJA "PEŠČENICA"

 • građevinsko održavanje područnih ambulanti i Doma zdravlja
 

FARMA ZDENČINA

 • sanacija zidova i silosa silaža
 

"VINDIJA" - VARAŽDIN

 • antikiselinska zaštita podova i zidova u pogonu
 

"MODEKS" - ČAKOVEC

 • sanacija krova
 

HOTEL "GACKA" - OTOČAC

 • riješenje otpadnih voda
 

"TROKUT" - NOVSKA

 • sanacija podzemnih voda u pogonu
 

AUTOBUSNI KOLODVOR - ZAGREB

 • sanacija pukotina i podzemnih voda
 

ŽUPANIJSKI DOM SABORA - ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage, sanacija i hidroizolacija zidova i poda
 

PALAČA PRAVDE

 • sanacija lift jama
 

"HEP" HC VRELO - FUŽINE

 • sanacija strojarnice od procurivanja vode
 

"HEP" HC TRIBALJ - CRIKVENICA

 • sanacija zidova i svodova strojarnice
 

"JAMNICA" JAMNIČKA KISELICA

 • ispitivanje vodonepropusnosti oborinske, fekalne tehnološke
 • kanalizacijske, šahtova i bazena za pročišćavanje vode

 • sanacija šahtova

 

"JAMNICA" GETALDIĆEVA ZAGREB

 • ispitivanje vodoneporpusnosti fekalne i tehnološke kanalizacije
 • sanacija šahtova i taložnika

 

"VLADINI UREDI" - OPATIČKA 8 ZAGREB

 • sanacija vlažnih zidova i prekid toka kapilarne vlage
 • injektiranje kaverni u zidovima

 • izolacija podruma

 

"BETON" - PRELOG

 • sanacija AB ploče na objektu nove hale
 • izolacija bazena iznutra

 

"AUTOMEHANIKA" - ZAGREB

 • sanacija pukotina i zaštita toplinske fasade
 

TRG BURZE - ZAGREB

 • izolacija fontana
 

"BREGI" ZONA 2 I ZONA 5 - ZAPREŠIĆ

 • sanacija i izolacija zidova i podova podruma na novim stambenim zgradama "VEGRAD"-a
 

"PUTO" - JAKUŠEVAC

 • sanacija vodomjernog okna
 

"TEP" - ZAGREB

 • izolacija podruma iznutra
 

"TRC MIHANOVIĆ" - TUHELJSKE TOPLICE

 • učvršćivanje i ugradnja čahuraza ogradu
 

"GAVRILOVIĆ" - PETRINJA

 • podlijevanje podnica ATMOS komora za barenje
 

"ZAGORSKI VODOVOD" - Dubravčan, Bedekovčina, Zabok, Golubovac, Krapina

 • zaštita stijenki i dna bazena za pitku vodu iznutra
 

"POGLAVARSTVO GRADA ZAPREŠIĆA" - ZAPREŠIĆ

 • izolacija fontane
 

"HRVATSKA POŠTANSKA BANKA" - ZAGREB

 • izolacija vlažnih zidova
 • prekid kapilarne vlage u zidovima

 

"HEP" HE VRELO - FUŽINE
"CENTRALNA LJEKARNA" - ZAGREB

 • izolacija betonskih zidova i podova podruma iznutra prekid kapilarne vlage pregradnih zidova
 

"KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija neutralizacione jame
 

"PREDIONICA" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija ravnih krovova
 

RESTORAN "OKRUGLJAK" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija vlažnih zidova
 

"HEP" CHE  FUŽINE

 • sanacija i izolacija podzemnog stubišta i sanitarnih čvorova
 

"BENNETON" - ZAGREB

 • hidroizolacija zidova i podova podruma i prizemlja poslovni prostor
 

"HAMBY" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija vlažnih zidova
 

"OSIGURANJE ZAGREB" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija procurivanja stropne ploče velike dvorane
 

"PRIGORJE PLAN" - ZAGREB

 • hidroizolacija balkona i lodža
 

"CHROMOS" IVERO - ZAGREB

 • izolacija i zaštita neutralizacionih bazena na istakalištu kiselina i lužina
 

"POLIKLINIKA MIHANOVIĆ" - ZAGREB

 • sanacija fuga keramičkog bazena za terapiju
 

"HIDREL" - ZAGREB

 • brtvljenje i kitanje diletacija
 

"SLAVONSKA BANKA - HYPO BANKA" - OSIJEK

 • sanacija i izolacija zidova i podruma
 

"INFODOM" - ZAGREB

 • izolacija betonskih nadzida prije kamenog opločenja
 • hidrofobiranje kamena

 

"PALAČA ŽUPANIJE SRIJEMSKE" - VUKOVAR

 • sanacija i izolacija zidova i podova
 

"GRADSKI MUZEJ" - ĐAKOVO

 • sanacija i izolacija opečnih zidova
 

"RIBNJACI" - POLJANA

 • izolacija betonskih komora na farmi jegulja
 

"CASTELLUM" - ZAGREB

 • sanacija procurivanja u podzemne garaže
 • sanacija i izolacija vlažnih zidova

 • prekid toka kapilarne vlage

 

ZGRADA "HBORA" - ZAGREB

 • izolacija betonske tankvane separatora ulja
 

OŠ "MEČEČANI"

 • izolacija podrumskog prostora
 

"CHROMOS" - ZAGREB

 • sanacija izolacija platoa na istakalištu tekućina
 • izrada epoksidnih podova

 

"HEP" HE VRELO - FUŽINE

 • sanacija i izolacija otvorenih betonskih kanala

 

"HOTO VILE" -  SV. NEDJELJA

 • izolacija vanjskih i unutarnjih betonskih fontana

 

"HINA" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija vlažnih podrumskih zidova Škola narodnog zdravlja "A. Štampar" - Zagreb
 • prekid toka kapilarne vlage

 • sanacija i izolacija vlažnih zidova

 

"MIERS" - ZABOK

 • izolacija betonskog separatora
 • brtvljenje prodora vode

 

STAMBENO POSLOVNI OBJEKT "MEGRAD" - ZAGREB

 • sanacija procurivanja u podzemni garažni prostor
 

STAMBENO POSLOVNI OBJEKT "SOKOL MARIĆ" - ZAGREB

 • sanacija i izolacija vlažnih zidova
 • prekid toka kapilarne vlage

 

"DALEKOVOD" - ZAGREB

 • izolacija podova
 • izrada epoksidnog poda

 

"HEP" HE VINODOL - TRIBALJ

 • sanacija procurivanja i izolacija betonske obloge strojarnice
 

"AGRAM" - ZAGREB

 • sanacija procurivanja, brtvljenje prodora vode i izolacija betonskih podzemnih garažnih prostora
 

"IGH" - ZAGREB

 • sanacija procurivanja, brtvljenje prodora vode i izolacija betonskih podzemnih garažnih prostora
 

STAMBENO POSLOVNI OBJEKT "BIJENIK" - ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage u opečnim zidovima
 

MVPEI ZAGREB

 • sanacija vlažnih zidova
 • izolacija podrumskih prostora

 • prekid toka kapilarne vlage

 

"SIGMA CENTAR" - ZAGREB

 • izolacija podzemnih garaža na stambeno poslovnim objektimaS1 i S2
 

"HŽ" - UPRAVNA ZGRADA ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage
 • izolacija podrumskih prostora

 • hidrofobna zaštita kamenog sokla

 • antikiselinska zaštita vanjskih fasadnih zidova

 

"BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE" KAPTOL ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage
 • izolacija podrumskih prostora

 

"MINISTARSTVO FINANCIJA" - ZAGREB

 • prekid toka kapilrne vlage
 

"ZAVOD ZA STATISTIKU" - ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage
 • izolacijavanjskih zidova

 • hidrofobna zaštita kamenog sokla

 

PALAČA "JELAČIĆ"  - ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage
 • hidrofobna zaštita kamene kule i sokla

 

OŠ "SELSKA" - ZAGREB

 • prekid toka kapilarne vlage
 • izolacija vanjskih zidova i poda

 

CRKVA U ŠESTINAMA ZAGREB

 • sanacija vlažnih temelja
 • prekid toka kapilarne vlage

 

HRVATSKE AUTOCESTE   ZAGREB

 • sanacija dvaju vodosprema kod tunela Ledenik
 

NEKI OBJEKTI POD ZAŠTITOM SPOMENIKA KULTURE NA KOJIMA JE PRIMJENJENA SKGI METODA PREKIDA TOKA KAPILARNE VLAGE

 • JELAČIĆ PALAČA - Zagreb, Gornji grad
 • PALAČA GVOZDANOVIĆ Zagreb, Gornji grad

 • ZGRADA VLADE RH Zagreb, Visoka ulica

 • ZGRADA NA MARKOVOM TRGU Zagreb, Ul. T.Brezovečkog - Mletačka

 • GRKOKATOLIČKO SJEMENIŠTE Zagreb, Vranicanijeva-Ćirilmetodska

 • NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE Zagreb, Kaptol

 • CRKVA U ŠESTINAMA Zagreb

 • MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA Zagreb, Petrinjska-Đorđićeva-Trg N.Š.Zrinjskog

 • MINISTARSTVO FINANCIJA Zagreb, Katančićeva-Gajeva ul

 • ZAVOD ZA STATISTIKU Zagreb, Branimirova ul.

 • HŽ UPRAVNA ZGRADA Zagreb, Mihanovićeva

 • HŽ KOLODVORSKA ZGRADA Koprivnica

 • HŽ PROJEKTNI ZAVOD Zagreb, Trg Kralja Tomislava - Branimirova

 
Back to content | Back to main menu