ZAŠTITA I IZOLACIJA KAMENIH ZIDOVA : KAPILARNA VLAGA : SUSTAVNA RJEŠENJA : STIG INŽINJERING - Stig Inženjering

Go to content

Main menu:

Sustavna rješenja

Faze radova:

  • otucanje stare, trošne i vlažne žbuke, produbljivanje fuga, pranje kompletne površine

  • zapunjavanje fuga polimercementnim mortom sa dodatkom Stigomala, poravnavanje cjelokupne kamene površine Stigomal mortom

  • izrada višeslojne hidroizolacije na izdersovanu površinu zida nanošenjem Stigolita
  • proštemavanje i izrada kutnika (holkera) na spoju zid-pod Stigomal mortom
  • prekid toka kapilarne vlage iznad kote terena S.K.G.I. metodom ulijevanjem Stigosila
  • žbukanje zidova iznutra klasičnim načinom (špric, gruba i fina žbuka)
  • žbukanje zidova izvana (sokl) polimercementnim mortom sa dodatkom Stigomala


 
 
 
Back to content | Back to main menu