HIDROIZOLACIJA PODZEMNIH GRAĐEVINA : SANACIJA : SUSTAVNA RJEŠENJA : ZAŠTITA OD VLAGE : STIG INŽENJERING - Stig Inženjering

Go to content

Main menu:

Sustavna rješenja

FAZE RADOVA

  • Priprema betonske površine za izradu krutoelastične hidroizolacije odstranjivanjem cenentnog mlijeka visokotlačnim peračem ili cementne skramice mehaničkim putem

  • Po potrebi izvesti ugradnju bubrujuće brtvene mase na prekidima betoniranja podložnog betona

  • Nanošenje višeslojne krutoelastične hidroizolacije Stigoelast na podložni beton
  • Nakon izvedenog zaštitnog sloja betona na horizontalnu izolaciju i izvedene temeljne ploče potrebno je izvesti holker od Stigomal morta na spoju temeljne ploče i podložnog betona
  • Prilikom betoniranja ab zidova po potrebi izvesti ugradnju bubrujuće brtvene mase na prekidima betoniranja ako projektom nije predviđena gumena traka
  • Proštemavanje rupa od razupora te horizontalnih i vertikalnih radnih spojeva, nanošenje impregnacije Stigocryl i zapunjavanje rupa i šliceva Stigomal mortom
  • Izrada višeslojne krutoelastične hidroizolacije Stigoelast na vertikalne plohe vanjskih ab zidova
  • Nakon ovako izvedene vertikalne izolacije poželjno je izvesti zaštitu izolacije stirodurom i čepastom folijom prije zatrpavanja građevinske jame


 
 
 
Back to content | Back to main menu