ZAŠTITA I IZOLACIJA FASADNIH ZIDOVA : KAPILARNA VLAGA : SUSTAVNA RJEŠENJA : STIG INŽINJERING - Stig Inženjering

Go to content

Main menu:

Sustavna rješenja

Faze radova:

  • otucanje stare, trošne i vlažne žbuke kao i zdrave žbuke oko 50 cm iznad vidljive vlažne crte na zidu, produbljivanje sljubnica, pranje površine

  • dersovanje, štosanje ili poravnavanje pripremljene površine zida Stigomal mortom

  • izrada višeslojne hidroizolacije na izdersovanu površinu zida nanošenjem Stigolita
  • proštemavanje i izrada kutnika (holkera) na spoju zid-pod s unutarnje strane
  • prekid toka kapilarne vlage iznad kote poda S.K.G.I. metodom ulijevanjem Stigosila
  • žbukanje zidova izvana iznad sokla i sa unutarnje strane klasičnim načinom (špric, gruba i fina žbuka)
  • pranje kompletnog sokla visokotlačnim peračem i hidrofobna zaštita kamenog sokla Stigofobom u dva sloja mokro na mokro (kamena površina mora biti vidljivo suha prije nanošenja impregnacije)


 
Back to content | Back to main menu